Kết quả sổ số miền Bắc ngày 03 tháng 01 năm 2020 là số: 19143
Ba số cuối để xét trúng giải mini game là: 143
Mini Game - Kết thúc ngày 04 tháng 01 năm 2020